Академичен състав

доц. д-р Антон Стоилов

Ръководител катедра

Кабинет № 1550

Приемно време:
Понеделник 11:30-12:15
Сряда 15:30-17:15

E-mail: antonstoilov@swu.bg

проф. дмн Олег Мушкаров

Кабинет № 1455

Приемно време:
Понеделник 10:30-13:15

E-mail: muskarov@math.bas.bg

доц. д-р Владимир Гебов

Кабинет № 7403

Приемно време:
Понеделник 11:30-12:15
Вторник 10:30-12:15

E-mail: askon@swu.bg

доц. д-р Иван Тренчев

Кабинет № 1519

Приемно време:
Петък 7:30-9:15

E-mail: trenchev@swu.bg

доц. д-р Валери Въчков

Кабинет № 4701

Приемно време:
Понеделник 13:30-15:15
Четвъртък 8:30-10:15

E-mail: v.vatchkov@swu.bg

доц. д-р Людмила Танева

Кабинет № 1550

Приемно време:
Сряда 10:30-13:15
Четвъртък 10:30-12:15

E-mail: lucy_t@swu.bg

доц. д-р Уляна Паскалева

Кабинет № 7205

Приемно време:
Вторник 12:30-14:15
Сряда 12:30-14:15

E-mail: paskaleva_6@swu.bg

доц. д-р Иванка Георгиева

Приемно време:
Вторник 12:30-14:15
Сряда 11:30-13:15

Email: vanyakg@swu.bg

доц. д-р Филип Баталов

Кабинет № Спортен комплекс ЦФИСК

Приемно време:
Сряда 11:30-13:15
Четвъртък 12:30-14:15

E-mail: batalov@swu.bg

гл.ас. д-р Анка Бенова-Марковска

Кабинет № 8208

Приемно време:
Вторник 16:30-18:15
Четвъртък 16:30-18:15

E-mail: a_markovska@swu.bg

гл.ас. д-р Биляна Георгиева

Кабинет № 1549

Приемно време:
Понеделник 14:30-15:15
Вторник 11:30-14:15

E-mail: bilianag@swu.bg