Курсови и групови отговорници

СПИСЪК
на курсовите отговорници  2017/2018 г.

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРОНИКА“

за І курс- гл. ас. д-р Анка Марковска Бенова

За ІІ курс –доц. д-р Уляна Паскалева

За ІІІ курс- доц. д-р Филип Баталов

За ІV курс- гл. ас. д-р Радослав Мавревски

Групови отговорници

за І курс- Тони Иванов Трайков

За ІІ курс –Кирил Евтимов Голев

За ІІІ курс –Божидар Костадинов Стоилов

За ІV курс-Димитър Томов Томов

СПИСЪК
на курсовите отговорници 2016/2017

Спец. “Електроника“

1 курс – гл.ас.д-р Анка Марковска Бенова, e-mail: a_markovska@swu.bg

2 курс – гл.ас.д-р Анка Марковска Бенова, e-mail: a_markovska@swu.bg

3 курс – доц.д-р Уляна Паскалева, e-mail: paskaleva_6@swu.bg

4 курс – ас. д-р Радослав Мавревски, e-mail:  mavrevski@swu.bg

СПИСЪК
на груповите отговорници на курсове-студенти 2016/2017

Спец. “Електроника“

1 курс –Теодора Антониева Ценова, e-mail: tedkata_8@abv.bg

2 курс –Божидар Костадинов Стоилов, e-mail:bujo_blg@abv.bg

3 курс –Димитър Томов Томов, e-mail: tomovdimitar@gmail.com

4 курс –Димитър Валериев Димитров, e-mail:  dimitar_mixailov@abv.bg