Студентски клубове

СТУДЕНТСКИ КЛУБ „ЕЛЕКТРОННИ ИЗМЕРВАНИЯ”

Правилник за устройството и дейността на  студентски клуб „Електронни измервания” при  Технически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград

Ръководител на клуба: доц. д-р Антон Стоилов, катедра „Електротехника, електроника и автоматика“

Членове:

гл. ас. д-р Радослав Мавревски, катедра „Електротехника, електроника и автоматика“

ас. Методи Трайков, катедра „Електротехника, електроника и автоматика“

доц. д-р Иван Тренчев, катедра „Електротехника, електроника и автоматика“

студент Антон Сивчев, специалност „Електроника“

студент Миглена Цекина, специалност „Компютърни системи и технологии“

студент Юсуф Юсуф, специалност „Компютърни системи и технологии“

студент Ангелина Сивчева, специалност „Компютърни системи и технологии“

студент Боян Христов, специалност „Компютърни системи и технологии“

студент Крум Делибалтов, специалност „Компютърни системи и технологии“