Анкети и проучвания

    • Въпросник за фирми и организации

 

    • Въпросник за определяне на изискванията на фирми и организации

 

    • Въпросник за студенти при дипломиране

 

Резултати